#

"subeo." - Vừa thanh lý siêu xe, Cường Đô la đưa Đàm Thu Trang và Subeo đi hưởng tuần trăng mật?