#

"sơn tùng mtp" - CĐM ‘khui’ lại câu nói của bố Sơn Tùng giữa lúc Mono bị nghi dùng ứng dụng LGBT