#

"snapdragon 898" - Các Bài viết về snapdragon 898

Tin đồn thay đổi tên Snapdragon 898 đã được xác nhận bởi Qualcomm

Tin đồn thay đổi tên Snapdragon 898 đã được xác nhận bởi Qualcomm

(Techz.vn) Để đạt được mục tiêu đó, tên công ty sẽ bị xóa khỏi tiêu đề chính thức của chip. Vì vậy, thay vì được gọi là Qualcomm Snapdragon 8 gen1, con chip hàng đầu có thể được gọi là Snapdragon 8 gen1. Họ cũng nói thêm rằng loạt series chip đầu "8" sẽ vẫn là mẫu hàng đầu hiện tại, tất cả đều cho thấy tên gọi Snapdragon 8 gen1 được đồn đại là một khả năng mạnh mẽ.