#

"snapdragon 8 gen 1 plus" - Các flagship đi kèm chip Snapdragon 8 Gen 2 có thể ra mắt từ tháng 11 năm nay