#

"sao kê từ thiện" - Ông Đoàn Ngọc Hải tung sao kê lần 7, cư dân mạng có phản ứng bất ngờ