#

"rắn trên máy bay vietjet" - Hai phi công và toàn bộ tiếp viên Vietjet trong vụ máy bay chệch đường băng nhận hình phạt đầu tiên