#

"quảng nam" - Các Bài viết về quảng nam

Lại Văn Sâm đau đớn khi thấy cảnh tượng quá thương tâm tại Quảng Nam

Lại Văn Sâm đau đớn khi thấy cảnh tượng quá thương tâm tại Quảng Nam

(Techz.vn) Ngay khi nhìn thấy Lại Văn Sâm xúc động nghẹn ngào, CĐM ai cũng bày tỏ sự xót thương, chia sẻ với hoàn cảnh thương tâm tại Quảng Nam.