#

"quân đội" - Nhiều du học sinh không hợp tác, phải cưỡng chế đi cách ly: Chắc định làm ông vương, bà tướng?