#

"pixel 4" - 2022 mua Pixel 4 với giá tầm 7 triệu liệu có hời?