#

"phương thanh" - Tin trưa 23/3: Phương Thanh nhắc chuyện làm việc với luật sư; Nhật Kim Anh lên tiếng về Hương Giang