#

"phim kẻ thứ 3" - Bị đồn ế khách, phim của Lý Nhã Kỳ phải rút khỏi rạp, đại diện phía ê kip nói gì?