#

"phi nhung trở nặng" - CĐM réo tên Hồ Văn Cường khi bác sĩ báo tin bệnh Phi Nhung trở nặng, gia đình nên chuẩn bị tinh thần