#

"ông cao thắng" - Hành động ‘lạc quẻ’ của Đông Nhi với Ông Cao Thắng khiến dân tình ngỡ ngàng