#

"ông abe" - Hé lộ mưu đồ của kẻ ám sát với ông Abe Shinzo: Thù hận nhiều năm