#

"oneplus ace pro" - Tin công nghệ trưa 4/11: Giá iPhone 12 và Nokia C30, mở hộp OnePlus Ace Pro