#

"nsưt vũ linh" - Lời chia sẻ cuối cùng của NSƯT Vũ Linh trên sân khấu, nói một câu khiến ai nấy đều xúc động