#

"ns thương tín" - Sau thời gian dài chạy show, NS Thương Tín về quê ăn tết bên vợ con