#

"nothing phone 1" - Nothing Phone (2) lộ diện với trang bị ‘khủng’, tiến vào phân khúc cao cấp cạnh tranh với Galaxy S23