#

"nội bài" - Thông tin bệnh nhân số 17 cố tình sử dụng 2 hộ chiếu khi trở lại Việt Nam khiến dư luận phẫn nộ