#

"nhiễm covid" - Thành viên nhóm nhạc Super Junior xác nhận nhiễm COVID-19, cộng đồng fan lo lắng gửi lời hỏi thăm