#

"ngày của cha" - Dương Triệu Vũ đăng ảnh đến thăm mộ bố cùng gia đình, vô tình để lộ diện mạo già nua của Hoài Linh