#

"ncov" - Các Bài viết về ncov

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây sốt khi “hiến” mặt bằng làm khu cách ly Covid-19

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn gây sốt khi “hiến” mặt bằng làm khu cách ly Covid-19

(Techz.vn) Johnathan Hạnh Nguyễn - “Vua hàng hiệu” tiếp tục được tuyên dương với những hành động ủng hộ thiết thực, ý nghĩa của mình. Từ việc ủng hộ 30 tỷ và việc miễn phí mặt bằng làm khu cách ly tập trung sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công tác phòng dịch Covid-19 của Chính phủ.