#

"Mono" - Hồ Văn Cường gây tranh cãi vì 1 hành động, CĐM ngao ngán: Ngọc Sơn cũng không cứu nổi