#

"miss grand" - Không phải Thiên Ân, Mr.Nawat đã chọn được á hậu 5 Miss Grand International