#

"minh tuyết" - Bị gọi là 'ca sĩ sexy' trong nhiều năm, Minh Tuyết hé lộ lý do, tự nhận xét về 3 vòng của mình