#

"microsoft office" - Các Bài viết về microsoft office

Microsoft Office 2021 sẽ ra mắt ngày 5/10

Microsoft Office 2021 sẽ ra mắt ngày 5/10

(Techz.vn) Hôm nay, Microsoft đã thông báo rằng phiên bản 2021 của Microsoft Office sẽ ra mắt vào ngày 5 tháng 10. Thời gian ra mắt phiên bản Microsoft Office mới này giống với thời điểm ra mắt Windows 11, cũng sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 10.