#

"mi pad 5" - Các Bài viết về mi pad 5

Đánh giá camera Xiaomi Pad 5: Ít nhưng mạnh, không hổ danh 'vua máy tính bảng Android'

Đánh giá camera Xiaomi Pad 5: Ít nhưng mạnh, không hổ danh 'vua máy tính bảng Android'

(Techz.vn) Xiaomi Pad 5 chỉ có một camera sau và một camera trước. Tuy nhiên, thiết bị được gọi là vua máy tính bảng này vẫn có khả năng cho ra những bức ảnh đáng giá.