#

"lumi" - Các Bài viết về lumi

Bật mí bức tranh IoT, Smarthome Việt Nam 5 năm tới

Bật mí bức tranh IoT, Smarthome Việt Nam 5 năm tới

(Techz.vn) IoT và Smarthome là mảng thị trường có thể hoàn toàn thay đổi kinh tế, kỹ thuật của một đất nước và điểm hấp dẫn là theo ngành này không quá khó. Cơ hội và thách thức nào đang chờ đợi Việt Nam trong 5 năm tới?