#

"lotus" - Chào sân hoành tráng, các mạng xã hội `Made in Vietnam` giờ ra sao?