"loài người" - 'Đồng hồ ngày tận thế' tăng tốc kinh hoàng, tương lai của nhân loại sẽ đi về đâu?

'Đồng hồ ngày tận thế' tăng tốc kinh hoàng, tương lai của nhân loại sẽ đi về đâu?

3 tháng trước
Kể từ khi ra đời vào cuối những năm 1940, đồng hồ đã là biểu tượng phản ánh tình trạng của thế giới, tuy nhiên nó đã tăng tốc đáng kể trong vài năm gần đây.