"lâm minh bị decao đánh" - Hot girl đời đầu bóc mẽ bộ mặt thật của Decao, tuyên bố: ‘Lấc ca lấc cấc… Thằng này bị ái kỷ nặng’