"kỷ lục guinness" - Chú chó già nhất thế giới từng được Kỷ lục Guinness ghi nhận tạm thời bị tước danh hiệu