"kinh tế" - Quy mô GDP của Việt Nam đứng thứ mấy thế giới và vị trí nào trong Đông Nam Á