"kim duyên" - Á hậu Kim Duyên bị dân mạng bóc mẽ việc photoshop quá đà khiến ảnh bị biến dạng