#

"khả như" - Các Bài viết về khả như

Lý Nhã Kỳ nói thẳng về việc làm nữ chính Người ấy là ai, Hồ Quang Hiếu, BB Trần có phản ứng bất ngờ

Lý Nhã Kỳ nói thẳng về việc làm nữ chính Người ấy là ai, Hồ Quang Hiếu, BB Trần có phản ứng bất ngờ

(Techz.vn) - Lý Nhã Kỳ đã có những chia sẻ thẳng thắn về việc ngồi “ghế nóng” Người ấy là ai, loạt sao Việt vỡ òa, mong nữ ca sĩ sớm tìm được “chân ái”.