#

"isuzu mu-x" - Đối thủ đồng hương của Toyota Fortuner vừa ra mắt đã giảm giá mạnh, quyết gạt giò Hyundai Santa Fe