#

"ipad mini 6" - Các Bài viết về ipad mini 6

iPad Mini 6 lại tiếp tục gặp lỗi với màn hình

iPad Mini 6 lại tiếp tục gặp lỗi với màn hình

(Techz.vn) Một người dùng đã đưa lên Reddit để chia sẻ vấn đề mà anh ta đang gặp phải với iPad mini 6 và màn hình LCD Liquid Retina 8,3 inch của nó. Anh ấy chia sẻ rằng có một số biến dạng và biến màu xuất hiện khi chạm vào màn hình và khi iPad ở hướng dọc