#

"hương giang" - Hương Giang vẫn tất bật chạy show giữa ồn ào nghi bị Matt Liu ‘đá xéo’