#

"hương giang" - Hương Giang hạnh phúc thông báo thành tích mới của MV Hót Hòn Họt, netizen đồng loạt chúc mừng