#

"hội bạn trấn thành" - CĐM ‘đào lại’ khoảnh khắc Trấn Thành ‘chỉ thẳng mặt’ Trúc Nhân trước lúc bị đồn ‘cạch mặt nhau’