"hồ hoài anh" - Hồ Hoài Anh hỗ trợ trực tiếp cho Lưu Hương Giang trong show Chị đẹp sau khi đã ‘đường ai nấy đi’?