#

"hậu trường" - David Beckham gây choáng với siêu du thuyền, bỏ ngoài tai chỉ trích là kẻ đạo đức giả