#

"hà đức chinh" - Lisandro Martinez đặt biệt danh cho Ronaldo, ngầm so sánh với Messi?