"gỗ kim tơ nam mộc âm trầm" - Ông lão vớt được 3 tấn gỗ quý bậc nhất thế giới giá trị hàng trăm tỷ, 'khóc thét' vì phơi nắng 6 năm

Ông lão vớt được 3 tấn gỗ quý bậc nhất thế giới giá trị hàng trăm tỷ, 'khóc thét' vì phơi nắng 6 năm

5 tháng trước
Vì không biết số gỗ vớt được là gỗ quý hiếm nhất thế giới, ông lão đã phơi mưa nắng suốt 6 năm, kết quả đã khiến ông khóc thầm suốt phần đời còn lại.