"gỗ kim tơ nam mộc" - Người đàn ông ‘cắt lát’ khúc gỗ lạ để kiểm tra, bất ngờ nhận ra báu vật có giá trị hàng trăm tỷ đồng