"giấy tờ xe" - Khi dừng xe của người tham gia giao thông, CSGT được kiểm tra những loại giấy tờ nào?