#

"giảm giá" - iPhone 12 vừa ra mắt, giá iPhone 11 lập tức giảm xuống mức ký lục