#

"giá iphone x" - Giá iPhone X cuối tháng 11, sale sập sàn, rẻ hơn cả Nokia G21