"genz" - Những ngành nghề hot dành cho gen Z, thu nhập có thể lên tới con số hàng trăm triệu