"em gái" - Bạn gái thiếu bao dung khi không đồng tình việc tôi lo cho em gái và muốn mẹ nghỉ hưu vì đã 45 tuổi

Bạn gái thiếu bao dung khi không đồng tình việc tôi lo cho em gái và muốn mẹ nghỉ hưu vì đã 45 tuổi

5 tháng trước
Dù đã bên nhau 5 năm nhưng em chưa muốn cưới vì thấy mẹ và em gái tôi công việc không ổn định, thu nhập quá thấp.