#

"đường tăng" - Các Bài viết về đường tăng

Tây Du Ký 1986: Tôn Ngộ Không nhiều lần cứu Đường Tăng nhưng lại không phải đồ đệ được ưu ái nhất

Tây Du Ký 1986: Tôn Ngộ Không nhiều lần cứu Đường Tăng nhưng lại không phải đồ đệ được ưu ái nhất

(Techz.vn) Có lẽ có rất nhiều khán giả lầm tưởng Tôn Ngộ Không là đồ đệ được Đường Tăng ưu ái nhất. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn ngược lại.