#

"đường tăng" - Hé lộ những bảo bối trong hành lý Sa Tăng mang theo, phát hiện sự thật sững sờ về Trư Bát Giới